• تلفن1: 03152241431
  • تلفن2: 09132354218
  • فکس: 03152240603
  • پست الکترونیک: Info@serat313.com
  • آدرس: اصفهان - شهرستان لنجان - چمگردان - خیابان امام خمینی - مسجد حضرت قمربنی هاشم(ع)