کلیه سازمان ها و شرکت ها جهت همکاری با کانون تخصصی مهدویت و خانواده شهرستان لنجان میتوانند فرم ذیل را تکمیل و ارسال فرمایند.

* سازمان/شرکت:  
* نام:  
* نام خانوادگی:  
سمت شما:
* استان:  
* شهر:  
* پست الکترونیک:    
* تلفن تماس:  
* تلفن همراه:  
آدرس:
کد پستی:
شرح:
* متن تصویر را وارد نمائید:(حساس به حروف کوچک و بزرگ است)