فرم ارزیابی تدریس دوره تربیت مربی مهدویت

موضوعات تحقیق پایانی دوره تربیت مربی مهدویت

چهارچوب تحقیق پایانی دوره تربیت مربی و فرم امتیازبندی


***دانلود کتاب: دلایل عقلی و نقلی امامت و مهدویت*** (نکته: لطفا صفحات 19 تا 40 و  65 تا 112 کتاب حتما مطالعه شود.)


برنامه کلاسی دوره تربیت مربی مهدویت 94 (توجه فرمایید که برنامه کلاسی با توجه به تغییر شرایط ممکن است تغییر نماید لذا تعهدی از طرف مسئولین برگزاری دوره جهت اجرای دقیق برنامه مذکور وجود ندارد.)

برنامه درسی دوره تربیت مربی مهدویت 94


هفته اول

ضرورت طرح مباحث مهدویت - استاد یوسفیان

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

امامت و مهدویت - استاد یوسفیان

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

 پاورپوینت  ضرورت طرح مباحث مهدویت


 هفته دوم

امام مهدی (عج) در قرآن - استاد اباذری

فرم تحقیق کلاسی (موضوعات تحقیق و منابع)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

پاورپوینت امام مهدی (عج) در قرآن


هفته سوم

امام مهدی (عج) در روایات - استاد بالادستیان

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

 پاورپوینت امام مهدی (عج) در روایات

کتب بحار الانوار جهت تحقیق کلاسی


 هفته چهارم

تاریخ عصر غیبت صغری - استاد عرفان

جلسات اول تا سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم


 هفته پنجم

جهانی سازی و جهانی شدن - استاد موحدی فر

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم و ششم

پاورپوینت جهانی سازی و جهانی شدن


هفته ششم

علائم و شرایط، انتظار وظایف منتظران- استاد حسین پور

جلسه اول

جلسه دوم و سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم و ششم

پاورپوینت علائم و شرایط

پاورپوینت انتظار و وظایف منتظران

دعای قنوت امام رضا علیه السلام


هفته هفتم

آسیب شناسی مباحث مهدویت - استاد نصوری

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جزوه درس


هفته هشتم

غیبت و فایده امام غائب- استاد عبداللهی

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

پاورپوینت غیبت امام مهدی (عج)

پاورپوینت نقش امام غائب


هفته نهم

شبهه شناسی - استاد کریم زاده

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

پاورپوینت درس شبهه شناسی


هفته دهم

دلایل عقلی و نقلی امامت و مهدویت - استاد لطیفی

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

 


هفته یازدهم

اخلاق و تربیت مهدوی - استاد صدوقی

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم


هفته دوازدهم

کتاب شناسی و منبع شناسی - استاد فوادیان

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم


 هفته سیزدهم

منجی در ادیان - استاد لطفی

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

پاور پوینت


هفته چهاردهم

غرب و مهدوبت - استاد دهقان

جلسه اول و دوم

 جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم


 هفته پانزدهم

رجعت - استاد سلیمیان

جلسه اول 

جلسه دوم

پاورپوینت درس رجعت


هفته شانزدهم 

مهدویت و مسائل جدید کلامی - استاد ایمانی

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

پی دی اف مهدویت و مسائل جدید کلامی

پی دی اف مهدویت و خاتمیت

 


هفته هفدهم

ولایت فقیه - استاد بالادستیان

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

پاورپوینت

 


 هفته هجدهم

ظهور و حکومت جهانی - استاد اسدی

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم


هفته نوزدهم

مدعیان مهدویت و فرقه های ضاله - استاد نصوری

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم


هفته بیستم

روش های انتقال مفاهیم مهدوی به کودکان - استاد یوسفیان

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم


هفته بیست و یکم

امام مهدی (عج) در ادعیه و زیارات - استاد کفیل

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم


هفته بیست و دوم

روش تدریس کودکان و نوجوانان-استاد محمودی

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

 


هفته بیست و سوم

آخر الزمان - استاد مهدی یوسفیان

جلسه اول

جلسه دوم


هفته بیست و چهارم

فرجام شناسی و آینده پژوهی - استاد شجاعی مهر

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

پاورپوینت