برگزاری دوره تربیت مربی مهدویت
زمان انتشار: 10 فروردین 1394 12:42:00
برگزاری دوره تربیت مربی مهدویت

دوره تربیت مربیت مهدویت توسط کانون تخصصی مهدویت و خانواده شهرستان لنجان در سال 94 برگزار خواهد شد.پیمان نوروزیان مدیر مسئول کانون افزود: با توجه به برگزاری دوره های مقدماتی و تکمیلی مهدویت و همچنین نیاز شهرستان به مربیان تخصصی مهدویت در راستای برگزاری برنامه های مهدوی، این دوره زیر نظر مرکز تخصصی مهدویت قم و با حضور اساتید مرکز در قالب 200 ساعت برنامه آموزشی اجرا خواهد شد.افراد علاقه مند از شهرستانهای لنجان،مبارکه،فلاورجان میتوانند در این دوره ثبت نام نمایند که پس از مصاحبه گزینش خواهند شد.ایشان در ادامه عنوان کرد:کانون برای کسانی که شرایط این دوره را احراز ننمایند دوره مقدماتی و تکمیلی با حضور اساتید مرکز تخصصی مهدویت در 30 ساعت برگزار خواهد کرد.