برگزاری دوره دغدغه های فرهنگی
زمان انتشار: 10 اردیبهشت 1393 09:35:00

دوره دغدغه های فرهنگی در کانون تخصصی مهدویت و خانواده شهرستان لنجان برگزار شد. این دوره که با محوریت کتاب "دغدغه های فرهنگی در بیانات مقام معظم رهبری (دامة برکاته)" به مرحله اجرا در آمد با استقبال فعالان فرهنگی و افراد دغدغه مند در حوزه فرهنگ مواجه شد. لذا کانون در نظر دارد در ادامه این سیر اقدام به برگزاری دوره های "قرارگاه های فرهنگی" و "آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود" نماید.