برگزاری دوره "قرارگاه های فرهنگی"
زمان انتشار: 25 شهریور 1393 09:42:00
دوره "قرارگاه های فرهنگی" برگزار گردید.

دوره "قرارگاه های فرهنگی" با حضور حجة الاسلام کثیری در کانون تخصصی مهدویت و خانواده شهرستان برگزار گردید. این دوره که  ادامه دوره "دغدغه های فرهنگی" می باشد نیز با حضور فعالان حوزه فرهنگ برگزار شد.