مهدی یاور گرامی

با سلام

به منظور ارتقاء سطح فعالیتهای کانون تخصصی مهدویت و خانواده شهرستان لنجان و همچنین ارائه خدمات مطلوب تر به شما عزیزان خواهشمند است نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات خود را در خصوص موارد زیر واقع بینانه و به دور از هرگونه احساس گرایی مرقوم بفرمائید تا بتوانیم خدمت بهتری در این راستا به شما ارائه نمائیم .

نظر شما در خصوص فعالیتهای کانون تخصصی مهدویت و خانواده شهرستان لنجان چیست؟